Igapäevaelu toetamine

Igapäevaelu toetamise teenuse osutamine toimub inimese elukohas ja Töö- ja tegevuskeskuses Mosaiik. 

Teenuse eesmärgi saavutamiseks vajalikud  tegevused  on:

  •  Sotsiaalsete oskuste õpetamine, tervise eest hoolitsemine ja raviplaani järgimine, juhendamine asjaajamistel, avalike teenuste  kasutamine, võrgustiku analüüs, suhtlemisoskuste arendamine
  • Igapäevaeluoskuste õpetamine- toiduvalmistamine, koristamine, riiete korrashoid jms.
  • Vaba aja sisustamine 
  • Pereliikmete ja lähedaste toetamine

Kriteeriumid teenusele saamiseks

• Keskmine või raske puue

Kontaktid

Aadress: Jüri 27
Telefon: 78 68 088 / 53051067
Koordinaator: Hele Plakso
E-post: hele.plakso@ehtk.ee