Intervallhooldus

Lühiajaline  ehk intervallhooldus

Pakume lühiajalist ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet  psüühilise erivajadusega täiskasvanud inimestele. Sealhulgas võimalusel ka  lühiajalist hooldust dementsusega, mäluhäiretega inimestele.  Lühiajalise  hoolduse eesmärk on eeskätt pereliikmetele hingetõmbeaja andmiseks, hooldusest ajutise puhkuse võimaldamiseks. Intervallhooldusel on toitlustamine kolmel korral päevas, igapäevatoimingute sooritamiseks on toetus, abi või juhendamine ning päev sisustatakse nii huvi- kui ka muude mõtestatud tegevustega. 

Intervallhoolduse teenuse eest tasub teenuse tellija lepingu alusel. 

Teenust ei osutata vastu kliendi tahtmist. Teenuse osutamise ajal peab teenuse saaja olema nõus täitma asutuses kehtivat kodukorda. Teenust ei osutata alkoholijoobes inimestele.

Teenusele saabumisel on vajalik, et kliendil oleks kaasas regulaarselt või ühekordselt tarvitatavad ravimid. Soovitame kaasa võtta kliendi  isiklikud riided, hügieenivahendid (sh. vajadusel mähkmed). Vajalik on  arstitõend terviseseisundi kohta.

Päevahoid

Päevahoiuteenust pakutakse 8 tundi päevasel ajal või vastavalt individuaalsele kokkuleppele. 

Päevahoius :

  • juhendame ja abistame igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
  • kaasame aktiviseerivatesse tegevustesse;
  • kindlustame võimalikult  ohutu keskkonna ja järelevalve;
  • korraldame toitlustamise päevahooldusteenusel viibimise ajal;                                                         
  • vajadusel korraldame klientide transpordi teenusele, informeerides eelnevalt sellest teenuse kasutajat  või tema esindajat transpordiga seotud võimalustest ja transporditeenuse maksumusest.