Toetatud elamine

Toetatud elamise teenuse eesmärgiks on inimese võimalikult iseseisev toimetulek koduses keskkonnas ja igapäevaelu kvaliteet. Teenus sisaldab inimese igapäevaelu korraldamisel abistamist ja juhendamist tegevusjuhendajate poolt. Teenus on mõeldud inimestele, kes vajavad pikaajalist toetust ja aktiivset igapäevaoskuste arendamist ning juhendamist asjaajamistel nii tervise, töö, õppimise kui ka vaba aja tegevuste raames.

Tegevusjuhendaja toetab teenuse saajat individuaalvestluste, meeskonnatööde, võrgustikukohtumiste ja erinevate rühmategevuste abil. Teenuse elluviimiseks koostatakse koos inimesega individuaalne tegevusplaan, mis toetab inimese iseseisvat toimetulekut ja elukvaliteeti.

Teenuse osutamise ülesanded:

  • iseseisvuse arendamine
  • igapäevaoskuste arendamine
  • haigusega toimetuleku toetamine
  • perekondade toetamine ja nõustamine

 Teenusele saamine 

  • Sotsiaalkindlustusameti otsus 
  • Keskmine või raske puue